Velkommen til vår verden

Med rett til å leke

Alle barn har rett til å leke, men noen barn er i en livssituasjon som gjør lek vanskelig å prioritere. Sammen med SOS-Barnebyer har vi laget noen filmer som belyser problematikk rundt rus, fysisk- og psykiskvold.

Samarbeid med SOS-barnebyer

Vossatassar elsker lek og moro! Vi lager klær som gir mulighet til lek og glede, bevegelse, dans og drømmer. Barn er ikke små voksne, derfor lager vi ikke voksenklær i liten størrelse. Vi lager klær som er farerike, praktiske og morsomme. Vi vil at barn skal leke – for vi vet at lek betyr frihet, trygghet og omsorg.

Kle på guiden

Sjå denne korte filmen om korleis ein bør kle seg. På ein morosam og informativ måte tar den for seg dei ulike laga. Kanskje vil du lære noko nytt òg? Alle Vossatassane har pels!
Det har vel ikkje bornet ditt? Difor har me laga denne guiden om korleis me meiner at ein bør kle på born. Les og la deg inspirere.

5 ting Redderik er ekstra redd for

Redderik er den reddaste av vossatassane, og det er slik han har fått det flotte namnet sitt. Men av alle små, store, midt-i-mellom store, usynlege og ikkje-eksisterande ting er det 5 ting som Redderik er ekstra redd for.