Alle barn har rett til å leke, men noen barn er i en livssituasjon som gjør lek vanskelig å prioritere. Sammen med SOS-Barnebyer har vi laget noen filmer som belyser problematikk rundt rus, fysisk- og psykiskvold.

Vi gir 1 % av omsetningen vår til SOS-barnebyer. Du kan også bidra. Ved å sende en sms til 2160 med kodeord «LEK» kan du gi kr 50 til SOS-Barnebyers arbeid med å skaffe trygge oppvekstvilkår for barn i vanskelige situasjoner.

#medretttilåleke

Visste du at vold ødelegger for lek og utvikling?
Barn som blir utsatt for vold, eller går rundt med redsel for at de eller andre i familien skal blir utsatt for vold, har ikke tid til å leke. De er alltid på vakt, og opplever ikke den tryggheten og roen som kan skape gode lekestunder.

Familievold er en av de største årsakene til at barn ender opp med alternativ omsorg. Mange lever med usikkerhet og engstelse for hva som venter dem når de kommer hjem, og den uforutsigbare situasjonen hjemme hemmer dem sosialt.

Visste du at barn som vokser opp med foreldre som ruser seg, blir fratatt muligheten til et dagligliv preget av lek og aktiviteter?
Barna må ofte ta den voksenrollen som foreldrene ikke makter på grunn av rusproblemene.