Vossatassar elsker lek og moro! Vi lager klær som gir mulighet til lek og glede, bevegelse, dans og drømmer. Barn er ikke små voksne, derfor lager vi ikke voksenklær i liten størrelse. Vi lager klær som er farerike, praktiske og morsomme. Vi vil at barn skal leke – for vi vet at lek betyr frihet, trygghet og omsorg.

Alle barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv.

FN’s Barnekonvensjon artikkel. 31:

Men dessverre er det slik at ikke alle barn har mulighet til det. Derfor gir vi 1% av vår omsetning til SOS- barnebyer og deres arbeid for å gi barn omsorg og et trygt hjem. Først da kan barn være barn, og ha lek som livsstil.

Vossatassar tar et sosialt ansvar og gir 1 % av omsetningen direkte til SOS Barnebyer. I tillegg oppfordrer vi kjøperne til å bidra til å gi flere barn trygghet slik at de kan ha lek som livsstil.

Du kan bli med på å gi flere barn rett til å leke!

Lek er viktig for barns utvikling. Se hilket forhold Kari Traa har til lek og moro.

Send kodeord “LEK” til 2160, og du gir kr 50 direkte til SOS- barnebyer

Vossatassar opptatt av å drive selskapet vårt på en inkluderende og ansvarlig måte. Vi lager klær for at barn skal kunne leke. Vi vet at lek betyr frihet, trygghet og omsorg, men vi vet også at mange barn ikke har muligheten til dette. Derfor støtter vi SOS-barnebyers arbeid for at flere barn skal få den omsorgen de har rett på. Barn skal kunne være barn og ha lek som livstil..